contact us

poprzednie kolekcje

Shop

nasi partnerzy

POLSKA

BOBAS NA FALI   www.bobasnafali.pl

sklep internetowy
ul. Rosy Bailly 1b 01-494 Warszawa
biuro@bobasnafali.pl tel. 694-779-277

CARRYLOVE   carrylove.pl

sklep stacjonarny, sklep internetowy, wypożyczalnia
Galeria Światowida ul. Światowida 49 lok 46, 03-144 Warszawa
info@carrylove.pl  tel. 506 805 579

CENTRUM NOSZENIA   centrumnoszenia.pl 

sklep stacjonarny, sklep internetowy
ul. Bieżanowska 8A, 30-812 Kraków
shop@centrumnoszenia.pl   tel. 669862233

DECORALIKI   decoraliki.pl

sklep stacjonarny, sklep internetowy, wypożyczalnia
ul. Tatrzańska 116 paw 11, Łódź
sklep@decoraliki.pl  tel. 502 584 112

ESI JOURNEY   esi.wroclaw.pl

wypożyczalnia
Zatorska 108c/2, 51-215 Wrocław
info@esi.wroclaw.pl   tel. 608 847 155

KANGURKOWO   www.kangurkowo.pl

sklep stacjonarny, sklep internetowy, wypożyczalnia
ul. ks. Stabika 8, 41-106 Siemianowice Śląskie 
sklep@kangurkowo.pl
  tel. 604 280 374

MALUCHTRAVEL   www.maluchtravel.pl

sklep stacjonarny, sklep internetowy, wypożyczalnia
ul. Rogowska 44b, 54-440 Wrocław
info@maluchtravel.pl   tel. 503 913 746

MAMAZEN    www.mamazen.pl

sklep stacjonarny, sklep internetowy
ul. Powstańców Śląskich 1A, 42-600 Tarnowskie Góry
sklep@mamazen.pl     tel. 508 012 016

MERINODZIECIAKI   www.merinodzieciaki.pl

sklep stacjonarny, sklep internetowy
ul. Strumykowa 6A/70, 03-138 Warszawa
sklep@merinodzieciaki.pl     tel. 506 052 295

PRZY TOBIE   wypozyczalnia.przytobie.com

sklep stacjonarny, wypożyczalnia
ul. Wichrowe Wzgórze 34F/1, 61-699 Poznań
kontakt.przytobie@gmail.com   tel. 796 114 345

SLING MANIA   www.sling-mania.com

sklep stacjonarny, sklep internetowy, wypożyczalnia
ul. Kwiska 5/7 lok. 225, 54-210 Wrocław
info@sling-mania.pl   tel. 604 168 273

TRZESZCZYKI     www.trzeszczyki.pl

sklep stacjonarny, wypożyczalnia
ul. Żniwna 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski
kontakt@trzeszczyki.pl   tel. 609 740 949/ 512 601 353

TULSIE   tulsie.pl

sklep internetowy
przy@tulsie.pl tel. 508 131 652

UMILI  www.sklepumili.pl

sklep stacjonarny, sklep internetowy
ul. Lotnicza 5, Lublin
info@sklepumili.pl   tel. 573 290 688

WIKU MIKU   www.wikumiku.pl

sklep internetowy
sklep@wikumiku.pl   tel. 660610907

 

WŁOCHY

FRIDA   www.fridaproject.com

sklep internetowy
Via Castelpietra, 3, 38060 Calliano TN
Cell. 328.2143331

 

jak prać nosidełko KAVKA

porównanie nosidełek

syd_nyc

nosidła opisy

 

 

 

rejestracja

podaj swoje dane

odpowiednie dla Ciebie

Jak poprawnie używać nosidełka

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego KAVKA

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Kavka , dostępny pod adresem internetowym www.kavkababy.com, prowadzony jest przez Annę Kawka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PPHU KAVKA Anna Kawka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6642057967, REGON 101859833

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU KAVKA Anna Kawka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6642057967, REGON 101859833
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kavkababy.com
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktó w do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres sprzedawcy: Polska 90-056 Łódź, Roosevelta 7/7
2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@kavkababy.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 669911600
4. Adres pełniący rolę biura obsługi klienta: Polska 90-103 Łódź, Piotrkowska 88/5U
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 49114020040000300276943599
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-14

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu chrome
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 90-103 Łódź, Piotrkowska 88/5U – tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne realizowane przez Przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia 1 zawarcia Umowy Sprzedaży, 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

7. Możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie obowiązuje w przypadku produktów szytych na zamówienie klienta.

§ 11 Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia15grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży ,a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Logowanie do sklepu www.kavkababy.com oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

nasz zespół

skontaktuj się z nami- UWAGA do dnia 17.12 nie działa nasz numer kontaktowy. Proszę o kierowanie korespondencji oraz zapytań na adres mailowy.

zostań dilerem KAVKA

hello@kavkababy.com

Ania 669 911 600 (godz: 6-18);

Kajetan 603 500 004 (godz: po 18)

jak wysyłamy Twoje zakupy?

Zamówienia realizujemy w dni robocze, w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty.

Wszystkie wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, dlatego Twoje zamówienie jest bezpieczne i powinno do Ciebie dotrzeć już następnego dnia po wysyłce.

instrukcja nosidełek KAVKA
Pobierz instrukcję PDF nosidła kavka

Gwarancja

Ta podstrona mogłaby nie istnieć ponieważ nasze produkty się nie psują 😉

Niemniej jednak jeżeli już powstała taka zakładka to chcemy Wam powiedzieć, że na każdy produkt z pracowni KAVKA dostajecie 2 letnią (24 miesięczną) gwarancję.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne materiałów i wady konstrukcyjne, które pojawią się podczas użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi. Nie obejmuje ona naturalnego zużycia produktów oraz uszkodzeń wywołanych wypadkami,

tj. jeżeli Twój pies odgryzie kawałek nosidła i zaniesie go do parku aby pokazać innym psom to niestety, ale nie jest to objęte gwarancją. Jeśli jednak zauważysz zaciągniętą nitkę w swoim nowym nosidle napisz do nas a wyślemy Ci nowe wraz z Twoją ulubioną czekoladą 🙂

 

O nas

Gdy poinformowałam moją mamę o tym, że nasza rodzina powiększy się o jedną malutką istotę, odpowiedziała, że to wspaniała nowina i że od najmniejszych można nauczyć się najwięcej, wystarczy słuchać całym sobą. Jak wiele historii, tak i historia Kavka zaczyna się od nowego życia jakie przyszło na świat. Była to nasza córka. Starając się wsłuchiwać w jej niemałe potrzeby już jako niemowlę dużo nosiliśmy ją w chustach i nosidłach. To jedna z pierwszych „nauk” jakie zyskaliśmy dzięki niej. Gdy zaczęła już sama chodzić i więcej czasu spędzała na ziemi niż na naszych rękach, dając nam odrobinę czasu i wytchnienia, zauważyłam, że chciałabym zatrzymać te chwilę na dłużej. Szukając nosidła idealnego mierzyłam i szyłam nosidła w dzień i w nocy. Nasza mała nauczycielka wciąż uwielbiała zasypiać tulona w nosidle. Wielu przyjaciół prosiło mnie o szycie nosideł dla nich, tak zaczęłam szyć nosidła z chust dla znajomych i ich znajomych. Szybko okazało się, że to nie wystarczy, znajomi znajomych musieli czekać kilka miesięcy, aż dostaną swoje nosidło, a wiadomo, że dzieci rosną bardzo szybko. Wiele osób widząc moje prace chciało po prostu nosidło, które ja zrobię. Naturalnym etapem okazało się stworzenie nosideł Kavka. W założeniu eleganckich i prostych, łatwych w użyciu, wygodnych dla dziecka i komfortowych dla rodzica. Po setkach godzin projektowania, szycia, konsultacji, testów i noszenia powstały nasze nosidła.

Życzymy Wam i waszym dzieciom abyście cieszyli się pięknem każdego objęcia jakie daje noszenie dzieci i trwali w nim cali, szczęśliwi i spełnieni.

Nasza filozofia

Nosidełka KAVKA powstają w Łodzi, w mieście z ponad stuletnią tradycją włókienniczą. Dziedzictwo tekstylne jest dla nas inspiracją i przypomina nam o sile jaka drzemię w tych okolicach. Będąc w europejskiej stolicy włókiennictwa działamy lokalnie. Nasze nosidła są „produkowane” lokalnie tak bardzo jak to tylko możliwe. Od pierwszej nitki, aż po ostatnią naklejkę jaką naklejamy na pudełko, wszędzie tam gdzie było to możliwe postanowiliśmy wspierać przemysł i ludzi w naszym otoczeniu.

Lokalność dla nas to również pewność, że wraz z każdym etapem tworzenia nosidełka KAVKA w parze idzie odpowiednia staranność i dokładność, którą możemy osobiście potwierdzić. Nosidełka KAVKA to dzieło pracy specjalistów z różnych dziedzin, od projektu tkaniny- surowców i odpowiedniego splotu, poprzez projekt wizualny i technologiczny nosidła, aż do konsultacji doradców noszenia dzieci i fizjoterapeutów. Każda z osób zaangażowanych w kreowanie nosidełka KAVKA dołożyła garść swojej specjalistycznej wiedzy i worek entuzjazmu abyśmy teraz mogli pokazać Wam nasze nosidła.

Dzielimy się wiedzą i pomagamy każdemu kto chce poczuć, promować bliskość i noszenie dzieci. Przy pracowni KAVKA powstaje przestrzeń Hug Lab, która jest miejscem zarówno dla rodziców jak i dla doradców noszenia oraz dla kreatywnych, chcących spróbować swoich sił w babywearingowym świecie.

Dbając o najwyższą jakość KAVKA są przemyślane od pierwszej nitki, zarówno przędza użyta do tkania, nici, taśmy i wypełnienia posiadają certyfikat bezpieczeństwa oeko-tex, który daje gwarancję, że są to produkty bezpieczne dla użytkownika.

Misją KAVKA jest promowanie noszenia dzieci docierając ze swoim produktem również do tych, którzy z różnych powodów nie mieli szczęścia jeszcze nosić swoich pociech.

Wartość naszych działań mierzymy w uśmiechach noszonych maluchów. Wierzymy, że szczęśliwe dzieci wyrastają na szczęśliwych dorosłych, a świat szczęśliwych ludzi to miejsce w którym chcielibyśmy żyć.

FAQ

Co to jest KAVKA ?
KAVKA to nosidełka i akcesoria dla rodziców noszących swoje dzieci. Dbamy o każdą nitkę w naszym produkcie . Jeżeli chcesz coś wyjątkowego dla swojego dziecka, warto sięgnąć po naszą ofertę.

Od jakiego wieku mogę nosić dziecko w nosidle?
W nosidełkach KAVKA można nosić dzieci od osiągnięcia wagi 6kg.
Wyjątkiem jest nosidełko KAVKA multi-age, które przystosowane jest do noszenia niemowląt już od wagi 3,5kg. Pomimo możliwości zalecamy aby dzieci, które jeszcze nie nauczyły się siedzieć spędzały w nosidle ograniczoną ilość czasu w trakcie dnia. Na długie wyprawy zachęcamy rodziców, których pociechy potrafią samodzielnie siedzieć.

Jakie nosidło jest dla nas najlepsze?
Zapraszamy do zakładki porównanie nosidełek

Czy noszenie w nosidełkach KAVKA jest bezpieczne?
Tak, nasze nosidełka spełniają surowe normy europejskie PN-EN 13209-2:2016-04.
To jednak nie wszystko!
Ponieważ jest to produkt dla najmłodszych idziemy o krok dalej. Dbamy o to aby nosidło było bezpieczne na każdym etapie jego tworzenia. Sprawdzamy jakość przędzy zarówno dla tkaniny jak i nici, których używamy do szycia a nawet przędza używana do tkania taśm nośnych posiada certyfikat bezpieczeństwa. Nosidełka KAVKA to dzieło pracy specjalistów z różnych dziedzin, od projektu tkaniny- surowców i odpowiedniego splotu, poprzez projekt wizualny i technologiczny nosidła, aż do konsultacji doradców noszenia dzieci i fizjoterapeutów.
Aby bezpiecznie nosić dziecko koniecznie pamiętaj aby zapoznać się instrukcją !

Z jakiego materiału są wykonane nosidełka KAVKA?
Wszystkie nosidełka KAVKA wykonane są z wysokogatunkowej bawełnianej tkaniny żakardowej (stosowanej przy tworzeniu profesjonalnych chust do noszenia dzieci), dzięki czemu są miękkie, wytrzymałe i zachowują najwyższą jakość na rynku!  Projekt tkaniny- surowce i odpowiedni splot tworzony jest specjalnie dla KAVKA!

Jak używać nosidełka?
Zapraszam do zapoznania się z instrukcją zakładania nosidełek.

Czym różnią się od siebie nosidła KAVKA ergonomiczne, regulowane multi-age i profilowane?
Aby porównać rodzaje nosidełek  zapraszamy do zakładki porównanie nosidełek

Nosidło zostało pobrudzone, jak je wyczyścić?
Aby dowiedzieć się więcej na temat prania i czyszczenia nosidełek Kavka zapraszamy do zakładki jak prać i dbać o nosidełka KAVKA

Wzór/model, który mnie interesuje jest niedostępny. Czy mogę go zamówić?
Tkaniny na nasze nosidła są zamawiane w bardzo ograniczonych ilościach i są tkane tylko dla nas. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że niedostępny wzór będzie ponownie w sprzedaży.
Część wzorów/modeli, które nie są dostępne na naszej stronie można znaleźć w sklepach, które z nami współpracują. Znajdziesz je w zakładce znajdź sklep.

Od jakiego wieku mogę nosić dziecko w pozycji na plecach?
Zachęcamy aby na plecach nosić dzieci, które zaczynają już samodzielnie wstawać. Mniejsze niemowlęta warto obserwować podczas noszenia aby upewnić się, że mają odpowiedni dostęp do powietrza podczas tulenia.

Jeśli udało się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie skontaktuj się z nami! chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania 🙂

Sklep

Koszyk

Your basket is currently empty.

Return to shop

Zamówienie

Moje konto

Login